אוליבקס, פתח תקווה

יזם: רסקו

פיקוח: מסד עוז

בניין 1 בן 25 קומות

2 בניינים בני 5 קומות

3 קומות חניון

כ-100,000 מ"ר