מלון בוטיק, נצרת

מגרש למלון בוטיק 50 חדרים בנצרת

בהליך אישור תב"ע בסמכות ועדה מחוזית