Project Description

יגאל מור

משנה למנכ"ל

יגאל הוא רואה חשבון מוסמך ובעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ובוגר תוכנית הכשרה בניהול בינלאומי במסגרת אוניברסיטת INSEAD בצרפת. ליגאל יש ניסיון נרחב בניהול פיננסי של חברות בתחום הנדל"ן, ביטוח ושירותים פיננסיים בחברות השקעות ובחברות החזקות.

הנהלה