אוליבקס, פתח תקווה

רחוב אבשלום גיסין 53

שם היזם: רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע”מ

שם הפיקוח: מסד עוז ניהול ופיקוח בע”מ

שם האדריכל: דוד זרחי – זרחי אדריכלים בע”מ

שם המתכנן: דוד זרחי

משך זמן ביצוע בחודשים:36

סה”כ מ”ר:110,000

מיועד למשרדים

בפרוייקט  3 מגדלים מעל הקרקע

חניון בן 3 קומות מתחת ל 0.00

שטח קומת חניון כ 15,000 מ”ר

מבנה 1 – מבנה מחובר (חציו) בן 6 קומות מעל קומת קרקע ובחציו ממשיך לצמוח ל 25 קומות מעל קומת קרקע

מבנה 2 + מבנה 3 – בני 6 קומות מעל קומת קרקע

בשלב זה ההיתר כולל חניונים ושלושה מגדלים בני 6 קומות