על הפרוייקט

  • מזמין: רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע”מ
  • אדריכל: דוד זרחי – זרחי אדריכלים בע”מ
  • ניהול פרויקט: מסד עוז ניהול ופיקוח בע”מ

  • מ”ר: 110,000

  • סטטוס: גמר שלד מרתפים -תחילת ביצוע שלד מבנים

  • מידע נוסף: רחוב אבשלום גיסין 53, פתח תקווה