אמות חולון

יזם: אמות השקעות

ניהול ופיקוח: אמות השקעות

צפי לסיום: 2021

5 קומות חניון תת קרקעי כ-48,000 מ”ר

20 קומות משרדים + לובי כ-60,000 מ”ר