אנטוקולסקי 6 ליליאן 10, תל אביב

יזם – ב.ס.ט גורדי 4IG
מבצע – בסט בניה בע”מ

התקבלה החלטה למתן היתר בכפוף להשלמת תנאים

24 יחידות דיור קיימות

סה”כ מוצעות – 44 יחידות דיור