על הפרוייקט

  • מזמין: בסט ייזום

  • מבצע: בסט בנייה בע”מ

  • אדריכל: MY ARCHITECTS

  • יחידות דיור:

    • 21 יחידות דיור קיימות

    • 40 יחידות דיור מוצעות