על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2015

  • מזמין: גב ים (עבור APPLE)
  • אדריכל: אבנר ישר

  • ניהול פרויקט: וקסמן גבע גוברין
  • מ”ר: 56,000
  • מידע נוסף:

    • חניון 28,000 מ”ר
    • מסחר ומבנה 28,000 מ”ר