על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2015
  • מזמין: ידיעות אחרונות
  • ניהול פרויקט: בן נון שלו ניהול בניה

  • מ”ר: 42,000

  • מידע נוסף:

    • חניון בן 3 קומות –  24,340 מ”ר
    • משרדים בני 4 קומות – 18,200 מ”ר