על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2018
  • מזמין: חברת מנורה מבטחים בע”מ
  • אדריכל: משה צור

  • ניהול פרויקט: וקסמן גוברין גבע

  • מ”ר: 65,000
  • מידע נוסף:

    • חניון 23,400 מ”ר
    • מגדל 41,600 מ”ר