בית פיליפס, חיפה

ביצוע עבור מת”מ חיפה בע”מ
היקף של 14,500 מ”ר
סיום הפרויקט: 2003

פרויקטים נוספים