על הפרוייקט

 • שנת סיום: 2017
 • מזמין: רוגובין בע”מ
 • ניהול פרויקט: מסד עוז ניהול ופיקוח בע”מ

 • מ”ר: 28,000
 • מידע נוסף:

  • חניון – 12,000 מ”ר
  • מסחר – 3,000 מ”ר
  • משרדים 5 קומות – 12,500 מ”ר