בניין אטריום, מודיעין

ביצוע עבור C.P.M.
היקף של 12,000 מ”ר
סיום הפרויקט: 12/2012

פרויקטים נוספים