על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2012
  • מזמין: C.P.M

  • ניהול פרויקט: סולומון CPM

  • מ”ר: 19,000