על הפרוייקט

  • מזמין: אוניברסיטת תל אביב

  • אדריכלים: קימל אשכולות

  • שטח: כ- 6,500 מ”ר