על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2011
  • מזמין: בנק מזרחי-טפחות
  • ניהול פרויקט: ארביב קהת ראשה

  • מ”ר: 58,000
  • מידע נוסף:
    בניין משרדים ומרכז הדרכה