• אוליפנט 10-12, תל אביב - תמונה ראשית
  • קורדובה 3, תל אביב - תמונה ראשית
  • קליי 15-17 תל אביב - תמונה ראשית
  • ארלוזורוב 168 תל אביב - תמונה ראשית
  • שפרינצק 7 תל אביב - תמונה ראשית - חדש
  • פינלס 3 תל אביב - תמונה ראשית - חדש
  • רמברנדט 26 תל אביב - תמונה ראשית - חדש
  • סוקולוב 56-58 תל אביב חדש - תמונה ראשית
  • רמברנדט 30 תל אביב - תמונה ראשית
  • צירלסון 22 תל אביב - תמונה ראשית - חדש
  • אנטוקולסקי 6 תל אביב - תמונה ראשית - חדש