על הפרוייקט

  • שנת סיום:

  • מזמין: בסט ייזום בשיתוף חברת אמריקה ישראל

  • אדריכל: פרופ’ גבי שוורץ משרד אדריכלים “שוורץ-בסנוסוף”

  • ניהול פרויקט:

  • יחידות דיור: 560 יח”ד לפני שבס, 670 יח”ד לאחר שבס

  • מידע נוסף:

  • סטטוס: שלב תכנון