על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2016
  • מזמין: בסט ייזום

  • מ”ר: 13,200
  • יחידות דיור: 80
  • מידע נוסף:

    הפרויקט ממוקם בחלקה הצפוני של שכונת גלי כרמל קו ראשון לים ובסמוך לפארק הציבורי שעתיד לקום.

    מגדל בן 20 קומות