על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2023

  • מזמין: א.א. רובינשטיין נכסי דיור מוגן
  • אדריכל: מילוסלבסקי אדריכלים
  • ניהול פרויקט: וקסמן גוברין גבע
  • מ”ר: 79,000
  • סטטוס: בשלבי ביצוע עבודות שלד מרתפים
  • מידע נוסף: 45 קומות כולל 3 מרתפי חניה, מסחר, סיעודי ומגורים