על הפרויקט

  • שנת סיום: 2014

  • מזמין: החברה הכלכלית לפיתוח חיפה
  • אדריכל: מנספלד – קהת אדריכלים

  • ניהול פרויקט: החברה הכלכלית חיפה

  • מ”ר: 90,000