על הפרוייקט

  • צפי סיום: 2024

  • מזמין: אמות השקעות ואלייד נדל”ן

  • אדריכל: יסקי מור סיוון

  • מ”ר: כ-170,000

  • מידע נוסף: בניין משרדים בן 47 קומות

  • סטאטוס: סיום שלד מרתפים