על הפרוייקט

  • מזמין: המרכז הבינתחומי

  • אדריכל: שורץ בסנוסוף

  • שטח: 6,000 מ”ר