המרכז הבינתחומי

ביצוע עבור: המרכז הבינתחומי

אדריכל: שורץ בסנוסוף

פיקוח: דני רהט

מיקום: הרצליה

היקף פרויקט: 6000 מ”ר

סיום הפרויקט: ינואר 2014

פרויקטים נוספים