על הפרוייקט

 • יציאה לשיווק: רבעון 4 2022

 • מזמין: בסט ייזום

 • אדריכל:  יסקי מור סיון

 • ניהול פרויקט: אלה בן נון

 • יחידות דיור: 193 יח”ד

 • מידע נוסף:

  • 2 מגדלי מגורים
  • 3000 מ”ר מסחר
 • סטטוס: תב”ע מאושרת, בתהליך להיתר