על הפרוייקט

  • מזמין: בסט ייזום

  • אדריכל: D BLK

  • יחידות דיור:

    • 80 יח”ד קיימות
    • 280 יח”ד מוצעות
  • סטטוס: הסכם חתום