על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2028
  • מזמין: בסט ייזום

  • אדריכל:

  • יחידות דיור:

    • 80 יח”ד קיימות
    • 280 יח”ד מוצעות
  • מידע נוסף:

  • סטטוס: הודעת זכיה