יקבי ברקן

ביצוע עבור: יקבי ברקן

אדריכל: פייגין אדריכלים

פיקוח: אדן גדיש

מיקום: חולדה

שטח כולל: 5000 מ”ר

סיום הפרויקט: יולי 2010

פרויקטים נוספים