על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2007
  • מזמין: ישפרו חברה להשכרת נכסים ומבנים
  • מ”ר: 30,000