כוכב הצפון, תל אביב

בניין מגורים
ביצוע עבור קרן פייר,
12 קומות, 48 יחידות דיור
סיום הפרויקט: 2011

פרויקטים נוספים