על הפרוייקט

  • צפי לסיום: 2021
  • מזמין: בסט יזום
  • אדריכל: אייל איצקין

  • ניהול פרויקט: גורדי הנדסה

  • מ”ר: 16,534
  • יחידות דיור: 99
  • מידע נוסף:

  • התאמות נגישות במשרדי הפרויקט:  מכשיר שמע, מאחז יד, גישה לנכים