על הפרוייקט

  • מזמין: לוגיסטיקייר

  • ניהול פרויקט: מסד עוז ניהול ופיקוח בע”מ

  • מ”ר: 17,000