על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2009
  • מזמין: מבנה תעשייה בע”מ
  • מ”ר: 120,000