מגדלי אקרשטיין, מבנה D, הרצליה

ביצוע עבור מבנה תעשייה בע”מ
היקף של 120,000 מ”ר
סיום הפרויקט: 2009

פרויקטים נוספים