רסיטל, תל אביב

יזם: קבוצת חג’ג’ בע”מ

ניהול ופיקוח: שביב הנדסה

היקף פרויקט: 40,000 מ”ר

מגדל משרדים – 31 קומות, 6 קומות מרתף + לובי + גלריה

פרויקטים נוספים