על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2020
  • מזמין: קבוצת חג’ג’ בע”מ
  • ניהול פרויקט: שביב הנדסה
  • מ”ר: 53,000
  • מידע נוסף:

    • חניון 5.5 קומות בשטח של 16,600 מ”ר ומגדל משרדים 36,000
    • מגדל משרדים | 31 קומות | 6 קומות מרתף | לובי | גלריה