מכון ויצמן, רחובות

מבנה מחלקות
ביצוע עבור מכון ויצמן למדע, רחובות
היקף של 25,000 מ”ר
סיום הפרויקט: 2013

פרויקטים נוספים