על הפרוייקט

  • סיום משוער: 2024
  • מידע נוסף:

    • מגרש למסחר ולמלון בוטיק 45 חדרים
    • בהליך אישור תב”ע בסמכות ועדה מחוזית
    • סמוך לכנסיית הבשורה