על הפרוייקט

  • מידע נוסף:

    • מגרש למסחר ולמלון בוטיק 44 חדרים
    • בהליך אישור תב”ע בסמכות ועדה מחוזית
    • סמוך לכנסיית הבשורה