מלון בוטיק, נצרת

מגרש למסחר ולמלון בוטיק 50 חדרים בנצרת

בהליך אישור תב”ע בסמכות ועדה מחוזית

בשותפות – 50%

סמוך ל”כנסיית הבשורה”