מעונות סטודנטים, הטכניון

יזם: הטכניון
היקף: 4 בניינים בני 9 קומות
פיקוח: קידן
סיום פרויקט – 2017

פרויקטים נוספים