על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2017
  • מזמין: הטכניון
  • ניהול פרויקט: קידן ניהול ופיקוח

  • מ”ר: 12,800

  • מידע נוסף:
    4 בניינים בני 9 קומות