על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2001

  • מזמין: גיל דנקנר
  • מ”ר: 55,000