על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2016

  • מזמין: דוד לובינסקי בע”מ
  • ניהול פרויקט: ניצן ענבר

  • מ”ר: 55,000