על הפרוייקט

  • מזמין: חברת שטראוס
  • מ”ר: 55,000