מרכז לוגיסטי – שטראוס

ביצוע עבור חברת שטראוס
היקף של 55,000 מ”ר

פרויקטים נוספים