מרכז מסחרי אלון, עין שמר

יזם: עין שמר קרקעות בע”מ ועין שמר אלון החזקות בע”מ
היקף של 22,000 מ”ר

פרויקטים נוספים