מרכז מסחרי, אלוני השרון

ביצוע עבור הריבוע הכחול נדל”ן
היקף 26,000 מ”ר
סיום הפרויקט: 2012

פרויקטים נוספים