מרכז עזריאלי חולון

ביצוע עבור קבוצת עזריאלי
היקף של 220,000 מ”ר
סיום הפרויקט 2013

פרויקטים נוספים