על הפרוייקט

  • מזמין: משטרת ישראל

  • אדריכל: פורה יעקבי קרני

  • שטח: 7,500 מ”ר

צילום: רמי חכם