משכנות זהב, חדרה

ביצוע עבור משכנות זהב
היקף של 10,000 מ”ר
סיום הפרויקט: 2011

פרויקטים נוספים