על הפרוייקט

  • מזמין: חברת פלאפון

  • אדריכל: רם גולדברג

  • שטח: כ- 15,500 מ”ר