על הפרוייקט

  • שנת סיום: דצמבר 2020
  • מזמין: משרד עורכי דין גורניצקי, תל אביב

  • אדריכל: מעוז פרייס

  • מ”ר: 7,000

צילום: מיכאל טומרקין