מתחם השוק הסיטונאי, תל אביב

ביצוע עבור גינדי השקעות והריבוע הכחול נדל”ן
היקף של 180,000 מ”ר
סיום פרויקט: 8/2015

פרויקטים נוספים