על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2010
  • מזמין: גזית גלוב
  • מ”ר: 12,000