מתחם מסחרי בקניון G, כפר סבא

ביצוע עבור גזית גלוב
היקף של 12,000 מ”ר
סיום הפרויקט: 2010

פרויקטים נוספים