על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2010
  • מזמין: בסט ייזום בשיתוף אפריקה ישראל

  • יחידות דיור: 78
  • מידע נוסף:

    • בין רחוב האשל לרחוב נתן, רמת גן
    • בניין מגורים בן 20 קומות