על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2009
  • מזמין: בסט ייזום בשיתוף עם אפריקה ישראל

  • יחידות דיור: 87