על הפרוייקט

  • מזמין: מליסרון

  • אדריכל: רם גולדברג

  • שטח: 12,000 מ”ר